Jeugdwerk

15+ groep


Contact tussen tieners en de predikant(en), dat is wat zowel ouders als predikanten belangrijk vinden voor de jeugd in de gemeente. Een plek om elkaar te ontmoeten en samen na te denken over geloof en geloofsvragen.

De 15+ groep is een initiatief van wijkgemeente Dorpskerk met ds. Verweij als gesprekspartner. Geïnteresseerde tieners uit andere wijkgemeenten en/of uit de vriendenkring zijn ook van harte welkom.

De 15+ groep wordt eens per maand gehouden op zondagavond van 20:00 tot 21:00 uur op de zolder van de Dorpskerk. Komend seizoen zijn de data:

  • 20 september
  • 25 oktober
  • 29 november

Vooraf aanmelden mag, maar hoeft niet.

Voor meer informatie: jeugdwerker@pgsgravenzande.nl / 06-14239870