Vorming en Toerusting programma 2020-2021

Vorming en Toerusting

20 april 2021: Het belang van een Dorpskerk

20 april 2021: Het belang van een Dorpskerk

Het woord “kerk” kan twee betekenissen hebben. Het kan gaan om het gebouw en om de mensen. Beide zijn van belang. Het gebouw, vaak met een rijke historie, bepaalt het dorpsbeeld. Het is publiek eigendom.

Ook de mensen bepalen door hun omgaan met elkaar mede het dorpsbeeld. En inderdaad: geloof, hoop en liefde zijn publiek eigendom. De Dorpskerkenbeweging gelooft er heilig in dat er sporen van God te vinden zijn in het dorp en dat die sporen niet alleen van de kerk uitgaan.

Anders gezegd: het belang van de kerk in het dorp is, dat zij zich oefent in het zoeken van vindplaatsen van God. En wie zoekt, die vindt.

Bij deze zoektocht worden we begeleid door ds. Klaas Touwen. Hij zal voorbeelden en ideeën aandragen om de relatie tussen kerk en dorp te verstevigen.

Ds. Klaas Touwen is Dorpskerkenambassadeur van Zuid-Nederland. De Dorpskerkenbeweging wil meedenken over de vraag hoe de dorpskerk een bijdrage kan leveren aan het gesprek over kwaliteit van leven in het dorp.

Dinsdag 20 april 2021 - 20.00 uur

Dorpskerk, Langestraat 34