programma 2018-2019

Vorming en Toerusting

31 oktober: Voltooid Leven

31 oktober: Voltooid Leven

In de zorg, in de politiek en in de samenleving als geheel wordt volop nagedacht en gedebatteerd over “voltooid leven”.

Sommige mensen willen hun leven kunnen beëindigen als zij het “voltooid” achten. Samen met dr. Jacques Schenderling denken we na over wat zulke mensen beweegt. Ook zal er aandacht zijn voor de vraag hoe we daarop moeten reageren vanuit de Bijbel en vanuit het christelijk geloof. Voor christenen staat de bescherming van het leven voorop.

Bovendien zal de samenleving bereid moeten zijn om te investeren in de ouderenzorg zodat er werkelijk sprake kan zijn van een goede en zinvolle laatste levensfase.

Jacques Schenderling is predikant te Ingen (Gelderland). Hij publiceert regelmatig over medisch-ethische onderwerpen.

Datum :   woensdag 31 oktober 2018 - 20.00 uur
Plaats  :   Noorderkerk, Langestraat 130, tel. 0174 413132