Hervormde wijkgemeente Dorpskerk/Nieuwe Kerk

Betrokken, Open, Gedegen, Onderweg

Actieplan 2018-2020 Groeien en B(l)oeien! 

In 2016 is de Protestantse Gemeente 's-Gravenzande tot stand gekomen. De wijkgemeente Dorpskerk/Nieuwe Kerk is één van de vier wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente.

De identiteit van de wijkgemeente Dorpskerk/Nieuwe Kerk wordt verwoord in de geloofsbrief. Deze geloofsbrief bevat de inhoudelijke basis waarin we elkaar als gemeenteleden herkennen en waarop we aanspreekbaar zijn. Waar staan we voor in het geloof? Hoe dragen we als gemeente uit waar we voor staan?

Het actieplan 2018-2020 gaat in op beide vragen. Daarbij ligt het accent op het uitdragen waar we voor staan, door middel van concrete activiteiten. Doel hierbij is dat we als wijkgemeente groeien in geloof, hoop en liefde, dat we mensen boeien met het evangelie van Jezus Christus, en dat we bloeien in wat we samen doen.

In 2017 heeft de kerkenraad van wijkgemeente Dorpskerk/Nieuwe Kerk twee avonden belegd waarop met gemeenteleden, de klankbordgroep, op creatieve wijze over de toekomst van de kerk is gesproken. De toen besproken ideeën en suggesties zijn uitgewerkt door een kerngroep , met als eindresultaat een concreet actieplan voor de periode 2018-2020.

Klik hier om het actieplan te lezen.

De bedoeling van dit actieplan is nieuwe activiteiten in gang te zetten binnen de wijkgemeente Dorpskerk/Nieuwe Kerk in de periode 2018 tot 2020. En hierbij doen we een beroep op u, jou om dat met elkaar te realiseren.
Doel hiervan is het doen groeien en b(l)oeien van de wijkgemeente in de komende jaren, waarbij vooral de nieuwe generatie ruimte krijgt om op eigen wijze het samen kerk zijn uit te werken en te beleven.
Ons fundament bij alles is Jezus Christus, de levende Heer, die ons de opdracht geeft om in onze tijd samen het geloof uit te dragen. Zijn belofte daarbij is: “Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld." (Mattheus 28:20)