De Nieuwe Rank

Missionair Biddend Pionierend Evangelisch

Afscheid van ds. Henk Zeeman

Afscheid van ds. Henk Zeeman

Amen
Al ons spreken over God mag gelukkig stranden op: ‘Amen’.

Dat ik als dominee verlangde dat Gods Woord de nieuwe schepping tot leven zou roepen, was altijd mijn diepste gebed. Daarom kies ik ervoor om mijn laatste pennenvrucht in uw kring te wijden aan het woord: Amen.
12 jaar geleden strandden we hier onder Gods beschikking in ’s-Gravenzande. We werden verrast door een geloofsgemeenschap die toen niet alleen worstelde om zelf onderling een fusie te creëren maar ook nog bereid was om tegelijkertijd een pioniersproject van stapel te sturen dat zou uitmonden in De Nieuwe Rank, de wijkgemeente van de Protestantse Gemeente waaraan ik steeds meer aandacht mocht wijden.
Met onze aanstaande verhuizing terug naar Zuid-Afrika hoop ik een bediening van 39 jaar af te sluiten. Welke dominante ontwikkelingen heb ik sedert 1982 meegemaakt gedurende mijn domineeschap in extreem diverse omgevingen? Ik constateer dat de kerk steeds meer neigde te transformeren onder leiding van de heersende cultuur, in de verwachting dat de Geest van God vanzelfsprekend zó werkt!? Alsof de slogan van het Protestantisme eerder Semper Transformanda is i.p.v. Semper Reformanda. Ik stel nu vast dat zó de kern van de unieke Goede Boodschap dikwijls geneutraliseerd werd.

Ik duid met 5 positieve stellingen mijn gegroeide overtuigingen aan die ik hier als een soort geestelijk testament neerleg.

  1. De Blijde Boodschap is méér als een enthousiast-makend verhaal, mythe of legende over God. Het Evangelie verWoord God Persoonlijk!
  2. De Heilige Geest is méér als zelfopgewekte menselijke creatieve inspiratie. Hij is God persoonlijk aan het werk binnen onze leefwereld.
  3. Gebed is méér als gefocuste zelfreflectie waarmee je jezelf oppept of anderen aanport. Gebed is een dialoog waarin wij ons kwetsbaar meedelen aan God en Hij zich bekendmaakt als Goede Herder aan een afhankelijk mens.
  4. De Christelijke cultuur beoogt méér als ’n voortschrijdende humanistische beschaving. Het Koninkrijk van God is straks véél meer dan wat we doen of laten maar zonder onze aanzet komt het er ook niet!
  5. Hierin ligt nu juist de roeping van de kerk. In de eigen gemeente drukt elke gelovige zijn eigen persoonlijke geloof uit en ontvangt van God een troostrijke hoop die ons tot buitengewone daden van liefde aanzet.

Mijn grootste ontdekking? Ik ben de overgave van het gebed méér gaan waarderen en heb daarin een rustpunt ontdekt in deze egocentrische wereld die ons allemaal op stang jaagt. De voor mij zichtbare oogst van 12 jaren hard werken en heerlijk vieren in de brede gemeenschap van PG ’s-Gravenzande heeft mijn persoonlijke verwachtingen overtroffen. Ik ben geestelijk rijk geworden, ben af en toe uitgegleden, maar heb vooral dankbaar genoten van al de mooie, uitdagende, spannende ontmoetingen die ik met velen heb gehad.

En als ik dan tóch, tenslotte, even een paar stoute Bijbelse schoenen mag aantrekken? “Terwijl ze overstaken vroeg Elia aan Elisa: ‘Wat kan ik nog voor je doen voor ik van je word weggenomen? Vraag het maar.’ Elisa antwoordde: ‘Laat mij dubbel in uw geest delen.’” (2 Kon. 2:9). Ik bid dat God Zijn Geest dubbel en dwars blijft geven aan uw allen hier in het Westland ;-)
Adieu! Uiteindelijk komen we na onze persoonlijke omzwervingen straks weer samen op dat ene Strand.
Henk Zeeman vdm,
PG ‘s-Gravenzande
29 oktober 2020