Uniekerk

Vrijzinnig? Eigentijds en praktisch geloven!

Beroepingswerk Uniekerk

Beroepingswerk Uniekerk

Beroepingswerk update

Op zondag 15 maart heeft de Kerkenraad een beroep uitgebracht op mevr. ds.
Martine Wassenaar. Zij is momenteel werkzaam bij het “Open Pastoraat” te
Gorinchem.

Inmiddels hebben wij bericht ontvangen dat mevr. ds. Martine
Wassenaar het beroep aanvaardt.

De documenten voor de Approbatie zijn
ingevuld, ondertekend en naar de Classis verzonden. Door de Vereniging
Evangelische Unie wordt naar een passende en representatieve woning in
’s-Gravenzande gezocht.

De intrededienst zal plaats vinden op

zondag 12 juli om 14.30 uur in de Noorderkerk, Langestraat 130, 's-Gravenzande en zal worden geleid door onze consulent ds. Mark Verrips.

Kennis maken met Ds. Martine Wassenaar