Uniekerk

Vrijzinnig? Eigentijds en praktisch geloven!

Boekbespreking

Boekbespreking

Liberaal Christendom , de vrijzinnigheid is meer dan Klaas Hendrikse

 

 

Het boek Liberaal christendom, ervaren, doen, denken  verscheen in 2016. Het is een heel aantal malen herdrukt, er werden boeiende lezingen gehouden en leerhuizen gestart. Nu dus ook in ‘s-Gravenzande

 

Wie zich nu eens echt wil verdiepen in het Vrijzinnig Geloof is welkom om na een inleiding waarin ongeveer 2-3 hoofdstukjes per keer (ongeveer 40 pagina’s),worden besproken, met elkaar te spreken over de thema’s en hoe je daar zelf tegen aankijkt.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt besproken waar we bij elkaar komen .

Data: 18 oktober, 15 november, 17 januari, 21 februari en 21 maart

U kunt zich aanmelden bij Ds. Martine Wassenaar, email domineeuniekerk@gmail.com

of telefonisch 0649704995.