Wijkgemeente Dorpskerk

Betrokken, Open, Gedegen, Onderweg

contactmiddag 12 oktober 2021

contactmiddag 12 oktober 2021

Contactmiddag Dorpskerk 12 oktober 2021
Na lange tijd kon de ontmoetingsmiddag weer doorgaan!

En het aantal bezoekers was groot! Met ruim 80 mensen was het een zeer geslaagde middag! Er werd vooral veel bijgepraat, kennis gemaakt met onze nieuwe predikant ds. Krijn Hage, gezongen en geluisterd naar Cor van der Meer die orgel speelde en dit alles onder het genot van een hapje en een drankje! Om 17.00 u. keerde een ieder voldaan huiswaarts.