Vorming en Toerusting programma 2020-2021

Vorming en Toerusting

December: Liturgisch bloemschikken

December: Liturgisch bloemschikken

Liturgisch bloemschikken is een bijbeltekst of een thema in een bloemschikking uitbeelden. We doen dit in bepaalde kleuren en/of aantallen, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van allerlei andere materialen waarmee iets zichtbaar wordt. Kleuren, vormen en aantallen hebben namelijk een symbolische betekenis die  iemand diep kunnen raken.

We hebben mw. Corine Bongaards weer bereid gevonden om met ons een kerststuk te maken. Zij doet dit op haar eigen fantastische wijze.

 

Opgeven na 1 oktober 2020 bij Rodi Noordam:

Telefonisch: 0174 412628

E-mail: r.noordam1@kpnplanet.nl

Kosten: € 17,50

 

Woensdag 16 december 2020 - 13.30 uur

Woensdag 16 december 2020 - 19.30 uur

Donderdag 17 december 2020 - 19.30 uur

Uniecentrum, Langestraat 181