De Nieuwe Rank

waar groei begint met ontmoeting

Diensten van De Nieuwe Rank

Diensten van De Nieuwe Rank

In verband met de extra maatregelen die vanmiddag door de overheid zijn aangekondigd om het virus COVID-19 (coronavirus) te beperken, zijn de zondagse diensten van De Nieuwe Rank tot en met 31 maart niet fysiek te bezoeken.
 

Alle bijeenkomsten met meer dan honderd personen worden afgelast. Daar vallen onze kerkdiensten ook onder. We willen als De Nieuwe Rank graag meedenken in hoe we verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk kunnen beperken. Om de kwetsbare doelgroep te beschermen.

Livestream
We willen jullie uitnodigen om met elkaar God te ontmoeten en de dienst te volgen via een open livestream. Omdat we elkaar niet kunnen ontmoeten in De Kiem, willen we gemeenteleden aanmoedigen de dienst met elkaar te bekijken. Bijvoorbeeld met je thuiskring of andere gemeenteleden. Samen in huiskamers God te aanbidden en te leren uit Gods Woord. 

Met deze link kunt u de livesteam volgen

We starten zoals gebruikelijk om 10.00 uur. De band zal vanuit De Kiem spelen en dominee Mark Verrips zal met ons het woord delen. De Kiem zal voor bezoekers dus gesloten zijn, maar we ‘zien’ elkaar graag online.

  • Heeft u gebedspunten voor de dienst, wilt u deze dan delen?
  • Deel ook met ons hoe je de dienst meebeleeft, zo blijven we met elkaar verbonden! We ontvangen graag foto’s via sociale media, zoals Instagram en Facebook.

Reageer via communicatie@denieuwerank.nl.

Voor alle andere activiteiten die de komende weken gepland staan, zoals cursussen, passen we maatwerk toe. Daarover zal u in de aankomende nieuwsbrief meer informatie vinden.

Veel zegen,
Het Kernteam van De Nieuwe Rank.