Bazars

Bazaars in 's-Gravenzande

Doelen

Doelen
Voor 2019 is de opbrengst van Bazar De Brug bestemd voor het schilderwerk buitenzijde bijzalen en beeld en geluid installatie van de Dorpskerk en voor zalencentrum De Brug de jaarlijkse bijdrage voor het onderhoud van het gebouw.Indien u niet in de gelegenheid bent om de Bazar te bezoeken en u wilt een bijdrage doneren, verzoeken wij u vriendelijk dit op bankrekeningnr. NL07 RABO 0127737774 over te maken met als opmerking gift/donatie.

Met vriendelijke groet, de Bazarcommissie