Jeugdwerk

Eetgroep De Witte (17+)

Ontmoeting, geloof en eten, dat zijn de pijlers onder Eetgroep De Witte. Deze groep komt ongeveer eens per kwartaal bij elkaar en aanhaken kan via de app-groep. De eerste ontmoeting was bij De Witte en de volgende staat gepland op vrijdagavond 4 september vanaf 19:00 uur. De locatie wordt nog bekend gemaakt.

Voor meer informatie kun je terecht bij Martijn: 06-44155196