4 kerken, samen 1 gemeente

Ambtsdragercursus

Ambtsdragercursus

Evenals voorgaande seizoenen willen we ook dit jaar weer de introcursus voor ambtsdragers organiseren.

In eerste instantie is deze cursus bedoeld voor de nieuwe ouderlingen, diakenen, PM-ers en bezoekers. Maar deze cursus staat uiteraard ook open voor iedereen die al kerkenwerk doet of voor belangstellenden, die eventueel in de toekomst in de gemeente kerkenwerk willen gaan doen. De cursus beslaat drie avonden die door onze predikanten van de NoorderBrug worden gegeven en waar we praten over pastoraat, diaconaat en missionair gemeentewerk.

Programma:

Dinsdag 28 augustus: ds. Hans Meijer – kerkenwerk (inleidend)

Dinsdag 4 september: ds. Henk Zeeman – zorgen voor elkaar (pastoraat)

Dinsdag 11 september: ds. Mark Verrips – kerk in de wereld, missionair-diaconaal gemeentezijn

De avonden worden gehouden in De Brug, aanvang 19.30 uur.

Gezien het eventuele cursusmateriaal, graag aanmelden bij:

Bart Immerzeel, tel.: 06-53227290 of e-mail: bama@kabelfoon.nl