4 kerken, samen 1 gemeente

Bibliodrama; een bijbelverhaal gelezen en verbeeld

Bibliodrama; een bijbelverhaal gelezen en verbeeld

Wat is bibliodrama?

Bibliodrama biedt de kans om spelenderwijs verhalen uit de bijbel eigen te maken.

Het is een verfrissende, eigentijdse manier van omgaan met de bijbel, waarbij de persoonlijke inbreng van de deelnemers centraal staat.

We onderzoeken wat het Bijbelverhaal ons te zeggen heeft, wat ons raakt en wat haakt en in ons spel verbeelden we dat. Het is niet de bedoeling om een toneelspel op te voeren, maar om de verbeelding op dat moment, alleen met de deelnemers te laten spreken.

 

 

U kunt zich opgeven bij Ds. Wassenaar  voor deze groep die echter uit niet meer dan 12 deelnemers kan bestaan. 

De avonden worden gehouden in de Noorderkerk.

 

Data bibliodrama: 

26 september, 24 oktober, 28 november, 30 januari, 27 februari en 27 maart 

van 19.30-21.30 uur.

 

Leiding: ds. Martine Wassenaar en Joke van Geest