Vrijzinnig? Eigentijds en praktisch geloven!

Boekbespreking: Onzeker Weten. Een inleiding in de radicale theologie.

Boekbespreking: Onzeker Weten. Een inleiding in de radicale theologie.

Het boek is geschreven door Rikko Voorberg, Gerko Tempelman en Bram Kalkman, alle drie actief binnen christelijke 'pioniersplekken' in Amsterdam.

Het boek legt uit dat Radicale theologie, een uitnodiging is om onzekerheid te omarmen, om de duisternis binnen te gaan en te ontdekken dat juist dan de hoop kan ontvlammen.

Het boek vormt een aanstekelijk pleidooi voor een vorm van weten en menszijn waarin ruimte is voor kwetsbaarheid, onzekerheid en falen. 

Geloven biedt volgens dit boek geen uitvlucht uit de complexiteit van het menselijk bestaan, maar omarmt het veeleer. Het boek heeft een intellectuele, filosofische inslag en is niet geschreven met een vrijzinnig publiek voor ogen. De auteurs richten zich op mensen uit de meer confessionele kerken die, zoals zijzelf, zijn opgegroeid met allerlei geloofszekerheden en die daar moeite mee hebben. Voor hen willen de schrijvers het christendom opnieuw en radicaal doordenken. Daarvoor ze gaan te rade bij postmoderne denkers als Slavoj Žižek, John Caputo en Peter Rollins.

Er kunnen ongeveer 8 mensen aan deel nemen. 

Data: 14 november, 12 december en 16 januari.

Tijdstip: 19.30 uur-21.00 uur

Plaats: Uniekerk

U kunt zich aanmelden bij Ds. Martine Wassenaar, email domineeuniekerk@gmail.com

En telefonisch 0649704995.