4 kerken, samen 1 gemeente

Choral Evensong

Choral Evensong

"O Praise ye the Lord".
Op steeds meer plekken in Nederland worden Choral Evensongs gehouden. 

De Evensong is een vorm van getijdengebed zoals dat dagelijks in Engelse kathedralen en colleges wordt gevierd. Dr. Hanna Rijken, theoloog en musicus, zal een muzikale lezing houden over de Choral Evensong in Nederland. Ze zal vertellen over haar project Choral Evensong & Pub in Utrecht. Ze gaat in op de achtergronden van de Engelse liturgie.

Ook zullen er enkele Anglicaanse hymns en psalm chants ingestudeerd worden. Voor iedereen die geïnteresseerd is in liturgie en kerkmuziek en van zingen houdt.

Hanna Rijken is gepromoveerd op een dissertatie over Choral Evensong. Ze is predikant te Utrecht, met een bijzondere opdracht voor haar project interkerkelijk Choral Evensong & Pub op donderdagavond in Utrechtse binnenstadskerken.

Datum :   dinsdag 19 maart 2019 - 20.00 uur
Plaats  :   Uniekerk, Langestraat 181, tel. 0174 417377