4 kerken, samen 1 gemeente

Contactmiddag voor ouderen

Contactmiddag voor ouderen

Op donderdag 14 februari a.s. , Valentijnsdag,  is er vanaf 14.30 uur in de foyer van De Brug weer een gezellige ‘winter’-middag voor ouderen en andere belangstellenden met dit keer als thema
“Liefde is….”

Na het welkom met koffie en thee denken wij in een kort meditatief gedeelte na over de Liefde, zoals zo prachtig verwoord in het bekende Bijbelgedeelte uit 1 Korinthe 13.

We zingen daarbij  een paar mooie passende liederen.

Het brengt ons vast bij bijzondere momenten in ons leven en hopelijk mooie herinneringen.

Daarna willen wij in spelvorm, via leuke beelden en muziek-fragmenten, andere herinneringen bij u en bij onszelf boven laten komen.  Kortom, het belooft een heel gezellige middag te worden……. want evenals voorgaande jaren, willen wij u rond half vijf nog een lekkere kop erwtensoep aanbieden. Houdt u er dus rekening mee dat hierdoor de middag pas rond 17.00 uur wordt afgesloten.

De organisatie van deze middag is in handen van het ouderen-pastoraat van de NoorderBrug gemeente. Uiteraard zijn ook andere belangstellenden van harte welkom.

Als u gehaald wilt worden, graag een telefoontje naar:

  • Geke van Delft,  tel. 0174-243089 of 06-51588864
  • Attie van Geest, tel. 0174-417584 of 06-28486698