4 kerken, samen 1 gemeente

Cursus 'Heilige onrust'

Cursus 'Heilige onrust'

Geloven betekent ook: op weg gaan.
Heilige onrust: Onder deze titel verscheen in 2017 het boek van Frits de Lange, o.a. hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit.

De ondertitel van het boek luidt: Een pelgrimage naar het hart van religie.

Op een vijftal avonden staat zowel het heilige ‘zoeken’ als het heilige ‘vinden’ centraal.
Aan de hand van deze thematiek en aan de hand van inbreng van een tweetal gastsprekers en films over intrigerende geloofservaringen, gaan we in deze cursus letterlijk en figuurlijk op weg. Aan de ene kant om meer zicht te krijgen op de geloofsroute die tot nu toe ‘gaandeweg’ is afgelegd en aan de andere kant om open te staan voor nieuwe inzichten en ervaringen. Naast enkele passages uit het boek van professor De Lange lezen we enkele gedeelten uit het boek ‘De Jeugd vloog uit’ (Damon, 2015) van Paula en Jan van Cuilenburg over de manier waarop zij als babyboomers het gereformeerde nest hebben verlaten.

Begeleiding: ds. Carla Schoonenberg-Lems
Aanmelding: dscarlaschoonenberg@pgsgravenzande.nl

Data en plaats: 
1. woensdag 30 januari 
2. vrijdag 15 februari (film)
3. woensdag 27 februari (gezamenlijke reis naar Oegstgeest om de lezing van prof. F. de Lange bij te wonen)
4. vrijdag 15 maart (film)
6. woensdag 10 april (van 19.00-21.00 uur in Solleveld)
 

Tijdstip: van 19.30-21.30 uur
Plaats: Uniecentrum (naast de Uniekerk) tenzij anders vermeld staat