Samen Loven, Leren, Liefhebben

Filmavonden met nabespreking in het Uniecentrum

Filmavonden met nabespreking in het Uniecentrum

1 oktober weer filmavond in ht Uniecentrum

Op 1 oktober in de Uniezaal van de Uniekerk te ’s Gravenzande wordt op een groot scherm weer een film vertoond. 

Dit jaar worden er elke maand films vertoond die betrekking hebben op de zeven werken van barmhartigheid. 

De opdracht uit de Bergrede om de hongerigen eten te geven, de dorstigen drinken te geven, de vreemdeling te huisvesten, de naakten te kleden, de zieken te verzorgen, de gevangenen te bezoeken en de doden te begraven.

Op 1 oktober, de eerste filmavond heeft als thema: hongerigen eten geven.

Een Deense film uit 1987, waarin een huishoudster de lotto wint en een bijzondere maaltijd bereid. Het was de eerste Deense film die een Oscar won.

De kosten zijn 5€. We starten om 19.30 uur

 

Wanneer u meer wil weten over deze film dan kunt u contact opnemen met Ds. Martine Wassenaar telefoon 06-49704995 of per email: domineeuniekerk@gmail.com

Graag van tevoren aanmelden. Er kunnen 25 mensen toegelaten worden.