Samen Loven, Leren, Liefhebben

Kerk als thuisplek voor kinderen en jongeren

Kerk als thuisplek voor kinderen en jongeren

Voor ouders van kinderen in de leeftijd van 12-plus

ds. Hans Meijer

n vervolg op de gespreksavonden voor ‘doopouders’, getiteld ‘Gedoopt en dan?...’, die in voorgaande jaren zijn gehouden, wordt een tweetal gespreksavonden georganiseerd. De doelgroep is verbreed: alle geïnteresseerde ouders zijn van harte welkom!


Op dinsdag 4 oktober zijn ouders welkom met kinderen in de leeftijd vanaf 12 jaar.

Ouders met kinderen in beide leeftijdscategorieën zijn op beide avonden welkom, maar kunnen ook kiezen voor één van de avonden.

We bespreken het artikel ‘Kerk als thuisplek voor kinderen en jongeren’ van onze Protestantse Kerk - over een geloofsgemeenschap waarbinnen mensen van alle generaties zich thuis voelen - en bedenken nieuwe vormen van actieve betrokkenheid en van verbinding tussen de generaties.

Voor het artikel, ga naar:  

https://protestantsekerk.nl/verdieping/kerk-als-thuisplek-voor-kinderen-en-jongeren

Opgave vooraf is noodzakelijk met het oog op de organisatie. Daarbij ontvang je het artikel (ook) in de mailbox.

Opgeven bij ds. Hans Meijer via e-mail: dshansmeijer@pgsgravenzande.nl

​​​​​​​Noorderkerk, Langestraat 130, 20.00 uur