4 kerken, samen 1 gemeente

‘Nieuwe kijk op het oude Boek’

‘Nieuwe kijk op het oude Boek’

Toerustingsaanbod Hans Meijer  seizoen 2017-2018, ‘Nieuwe kijk op het oude Boek’ voorjaar 2018
Noorderkerk, Langestraat 130, 20.00 uur

Precies 50 jaar nadat de Dominicaanse bijbelgeleerde Lucas Grollenberg ‘Nieuwe kijk op het Oude Boek’ (Amsterdam/Brussel 1968) deed verschijnen, vragen we ons af of de nieuwe inzichten van de bijbelwetenschap voldoende zijn doorgedrongen in de kerk. We maken (opnieuw) kennis met ‘oude nieuwe’ en de níeuwste inzichten.

1. dinsdag 23 januari

We kijken naar het karakter van de bijbel als geheel: een verzameling van 66 boeken. ‘De zeer menselijke ontstaansgeschiedenis vormt een belangrijke toegangsweg tot het verstaan’, zo schreven Nico Bouhuijs en Karel Deurloo reeds in 1981 in hun boekje ‘Gegroeide geschriften’.

2. dinsdag 6 februari

In 2012 verscheen ‘Die Welt anders’ van Ton Veerkamp. In 2014 volgde een Nederlandse vertaling: ‘Deze wereld anders’. De bijbelboeken worden verstaan vanuit de politieke geschiedenis tijdens hun ontstaan. Deze verstaanswijze heeft gevolgen voor de uitleg van de tekst vandaag. We kijken op deze tweede avond naar de context van een aantal boeken uit ‘Tenach’, dat is ons ‘Oude Testament’.

3. dinsdag 20 februari

Aan de hand van ‘Deze wereld anders’ (2014) van Ton Veerkamp kijken we op deze derde avond naar de context van de nieuwtestamentische geschriften.

4. dinsdag 6 maart

Op deze vierde avond: een proeve van nieuw verstaan van het vierde evangelie. Johannes heeft een eigen karakter en onderscheidt zich van de andere drie evangeliën. In 2016 verscheen ‘De Messias en de macht van Rome’ van Egbert Rooze en Paul de Witte. Hun politieke lezing van Johannes werpt verrassend nieuw licht op de betekenis van dit geschrift.

Opgave bij ds. Hans Meijer via e-mail:  jh-meijer@kpnmail.nl  of tel. 0174.412389.

Zie ook: www.pgsgravenzande.nl  onder Vorming en Toerusting.

Materiaal wordt tevoren digitaal verstrekt via e-mail.