4 kerken, samen 1 gemeente

Retraiteweekend in klooster te Chevetogne 1-4 december 2023

Retraiteweekend in klooster te Chevetogne 1-4 december 2023

Het westers katholieke (Benedictijnen) en oosters byzantijnse klooster te Chevetogne (in de Ardennen) is weer als bestemming gekozen voor het kloosterweekend.

Het is het enige voorbeeld van oecumene tussen de kerken van oost en west. De monniken komen uit verschillende landen.

De oosterse liturgie is zeer rijk aan symboliek, de kerk is van top tot teen beschilderd, de zang van de broeders wondermooi. In de omgeving kan goed gewandeld worden.

Er zijn altijd heel veel belangstellenden die naar Chevetogne willen.

Kortom een buitenkans dat u daar naar toe kunt.

Het weekend staat o.l.v. Ds. Martine Wassenaar.

Er is ruimte voor een groep van 15 mensen.

U kunt zich aanmelden bij Ds. Martine Wassenaar: domineeuniekerk@gmail.com of 0649704995.

De kosten zijn ca. € 200.

Wanneer u dit bedrag hebt overgemaakt op het banknummer: NL35 RABO 0323 2411 58  ten name van Taakgroep Vorming en Toerusting , ov.v retraite Chevetogne 23 is uw reservering definitief.

Dat betekent dat er geen geld terug gestort kan worden (tenzij zich echt onvoorziene omstandigheden voordoen). Enkele dagen voor het betreffende weekend op 22 november om 16.30 uur is er een kort informatie- en kennismakingsmoment. We regelen dan ook wie met wie kan meerijden. Heeft u geen eigen vervoer, dan hoeft dat dus geen belemmering te zijn.