Vrijzinnig? Eigentijds en praktisch geloven!

Retraiteweekend in klooster te Chevetogne 16-19 december 2022

Retraiteweekend in klooster te Chevetogne 16-19 december 2022

Het westers katholieke (Benedictijnen) en oosters byzantijnse klooster te Chevetogne (in de Ardennen) is als bestemming gekozen voor het kloosterweekend.

Het is het enige voorbeeld van oecumene tussen de kerken van oost en west. De monniken komen uit verschillende landen. De voertaal is Frans.

De oosterse liturgie is zeer rijk aan symboliek, de kerk is van top tot teen beschilderd, de zang van de broeders wondermooi. In de omgeving kan goed gewandeld worden. Er zijn altijd heel veel belangstellenden die naar Chevetogne willen, Kortom een buitenkans dat V&T dit kan boeken.

Het weekend staat o.l.v. Ds. Martine Wassenaar.

Er is ruimte voor een groep van ongeveer 12 mensen. De kosten zijn ca. € 200

Wanneer je dit bedrag hebt overgemaakt op het banknummer van de Vereniging Evangelische Unie NL33 RABO 0323 2094 75 o.v.v. retraite Chevetogne is je reservering definitief. 

Dat betekent dat er geen geld terug gestort kan worden (tenzij zich echt onvoorziene omstandigheden voordoen). Enkele dagen voor het betreffende weekend op 7 december om 16.00 uur is er een kort informatie- en kennismakingsmoment. We regelen dan ook wie met wie kan meerijden. Heb je geen eigen vervoer, dan hoeft dat dus geen belemmering te zijn.

U kunt zich opgeven bij Ds. Wassenaar of telefonisch 06-49704995