4 kerken, samen 1 gemeente

Samen met plezier Bijbel lezen

Samen met plezier Bijbel lezen

Op maandag 23 april a.s. geeft het Nederlands Bijbelgenootschap een presentatie over ‘Bijbellezen met kinderen’ in Zalencentrum De Brug in ‘s-Gravenzande.

Met elkaar gaan we aan de slag met de vraag hoe je én het kind én het bijbelverhaal centraal stelt. De presentatie is gericht op bijbellezen met kinderen thuis.

Ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte welkom!

Hoe ontdekken kinderen dat Mozes niet alleen het jongetje is in het rieten mandje? En kun je met kinderen ook de Psalmen lezen?

Samen met kinderen in de Bijbel lezen, dat is soms best een uitdaging. Hoe help je kinderen    ontdek­ken wat de verhalen ons te vertellen hebben? Hoe verbinden ze dat met hun eigen leven?
En hoe ga je om met de verschillen tussen kinderen?

In deze presentatie:

  • krijg je handvatten om met plezier met kinderen in de Bijbel te lezen en met de Bijbel aan de slag te gaan;
  • sta je stil bij je eigen geloofsopvoeding en de invloed daarvan;
  • denk je na over het bijbellezen met kinderen nu;
  • ontdek je wat voor jou belangrijk is bij de keuze van een kinderbijbel.

‘Bijbellezen is in deze tijd niet vanzelfsprekend. Het is voor mij een uitdaging om kinderen mee te nemen in de beleving van het samen bezig zijn met de bijbelverhalen. Het gaat mij niet alleen om het overdragen van de boodschap van het verhaal, maar ook om de bijzondere interactie die plaatsvindt. Want over de Bijbel praten, kinderen nieuwsgierig maken, en samen op zoek gaan naar ‘het bijzon­dere’ uit de Bijbel; dat is het allermooist!’ Dat zegt Christel Prins - leerkracht, en actief in kindernevendienst en catechese in haar gemeente.

Praktische informatie:
De avond wordt gehouden in Zalencentrum De Brug, Koningin Julianaweg 61 in ’s-Gravenzande.
Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. De presentatie duurt ongeveer 90 minuten en wordt verzorgd door Angelique van der Leeden, regio coördinator bij het Nederlands Bijbelgenootschap.  De avond wordt georganiseerd in samenwerking met en voor de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenzande.

Deelname is gratis. Wel wordt een bijdrage ter bestrijding van de onkosten zeer op prijs gesteld. Het batig saldo van de avond komt ten goede aan het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Arjan van Oosten van De Nieuwe Rank of bij Hans de Boer van de Werkgroep Westland van het NBG, tel. 06-38487264.
Aanmelding vooraf graag via de mail naar jeugdenjongerenwerk@denieuwerank.nl
Maar ook zon­der aanmelding bent u van harte welkom!