4 kerken, samen 1 gemeente

Start bibliodrama

Start bibliodrama

27 september start Bibliodrama, u kunt zich nog opgeven.

Vorig jaar zijn Ds. Mark Verrips en Ds. Martine Wassenaar enthousiast begonnen met een bibliodrama groep. Helaas kon dit vanwege corona maar twee keer doorgaan. Maar deze avonden waren genoeg om hun enthousiasme over te dragen.

Bibliodrama biedt de kans om spelenderwijs verhalen uit de bijbel eigen te maken.

Het is een verfrissende, eigentijdse manier van omgaan met de bijbel, waarbij de persoonlijke inbreng van de deelnemers centraal staat.

We onderzoeken wat het bijbelverhaal ons te zeggen heeft en in ons spel verbeelden we dat. Het is nietde bedoeling om een toneelspel op te voeren, maar om de verbeelding op dat moment, alleen met de deelnemers te laten spreken.

U kunt zich opgeven voor deze groep die echter uit niet meer dan 12 deelnemers kan bestaan. 

De avonden worden gehouden in de Noorderkerk.

Data bibliodrama: 

27 september, 25 oktober, 29 november, 31 januari, 28 februari en 28 maart van 19.30-21.30 uur.

Leiding: Ds. Mark Verrips en ds. Martine Wassenaar