4 kerken, samen 1 gemeente

Symposium “Verhalen komen tot leven als je er zelf in rondloopt!”

Symposium “Verhalen komen tot leven als je er zelf in rondloopt!”

Op zondagmiddag 21 januari 2018 wordt op initiatief van de NoorderBrug gemeente ’s-Gravenzande een symposium gehouden ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van ds. Hans (J.H.) Meijer.

De Bijbel is een verhaal apart. Bij het lezen stap je een heel andere taal, tijd en wereld binnen. En dan kun je als lezer – en zeker als jongere – soms gauw afhaken.

 

Piet van Midden, predikant en docent Hebreeuws aan de Universiteit van Tilburg heeft, speciaal aan jonge mensen, de bijbelverhalen herverteld. Deze staan opgetekend in de “Groeibijbel”.

Dit symposium voor een breed publiek heeft als doel de diverse vertalingen en de gevolgen van de vertalingen van de bijbel als een thema onder de aandacht van de (jonge) gemeenteleden te brengen.

Tijdens het symposium zijn er voor kinderen speciale, feestelijke activiteiten gepland in samenwerking met de leiding van de kindernevendienst.

Deelname aan het symposium is gratis. Wel wordt op prijs gesteld van te voren aan te melden bij de scriba van de NoorderBrug gemeente, dhr. Vincent van Dijk. (noorderbrug@pgsgravenzande.nl)

Voor meer informatie over het symposium kunt u contact opnemen met dhr. Gertjan Boekestein (gertjan.boekestein@gjboekestein.nl) of Herbert Tieleman (herbert.tieleman@kabelfoon.nl).

Datum: 21 januari 2018

Plaats: De Brug, Kon. Julianaweg 61, 2691 GC, ’s-Gravenzande

Aanvang: 14.00 uur