4 kerken, samen 1 gemeente

Taizévesper in de Uniekerk

Taizévesper in de Uniekerk

Taizévesper in de Uniekerk

Op zondag ‘Laetare’ (‘Verheug u!’) vieren we om 19.00 uur in de Uniekerk een Taizévesper. De kenmerkende liederen in Taizésfeer, de gebeden en de stiltes, omgeven de klassieke evangelietekst voor deze zondag: Johannes 6:1-15, het verhaal van een wonderbare spijziging, met als kerntekst de verzen 11 en 12 met daarin weer als kern: ‘...zodat er niets verloren gaat.’ Dit zal ook het thema zijn van de dienst. Muzikaal worden we begeleid door de NoorderBrugcantorij o.l.v. dhr. Jan de Koning. En de meditatieve muzikale momenten worden verzorgd door Mathilde van der Hout op dwarsfluit. Weet u en jullie van harte welkom om deze verstilde viering midden in de veertigdagentijd mee te maken. ds. Hans Meijer.