4 kerken, samen 1 gemeente

Van Leerhuis De Brug naar Leerhuis Thuis.

Van Leerhuis De Brug naar Leerhuis Thuis.

Zou het dan toch gaan lukken? Vanuit de thuisbasis het leerhuis vorm en inhoud geven? Voorbereidingen in de zomer en uitvoering in de winter. Zoekende naar plaats, tijd, vorm en inhoud die voor iedere deelnemer behapbaar is en inspireert tot meer.

Hoopvol gaan wij ons verbonden zijn op afstand voor dit winterseizoen op 10 maart afsluiten. Paulus heeft het immers zo mooi gezegd in de brief aan de Romeinen: “Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken of liever, om door elkaar bemoedigd te worden: ik door uw geloof en u door de mijne.”

Ons thema is: “Vragen staat vrij”. Bij iedere samenkomst op afstand staan twee personages uit de bijbel centraal. Op 10 maart gaat het over Petrus en Paulus. Onze aandacht gaat uit naar de handelingen van deze apostelen. Wij lezen uit de bijbel, zingen het lied en spreken het gedicht uit, waarbij de aandacht gericht is op het vraagteken. Iedereen is van harte welkom; in verbondenheid met het Woord en Lied. Neem deze uitnodiging aan en doe met ons mee. Voor meer informatie en aanmelding telefoonnummer 06-20851468 of e-mailadres waling.van.straalen@caiway.nl. Coördinatie: Waling van Straalen.