4 kerken, samen 1 gemeente

V&T Vreemdelingen en Priesters

V&T Vreemdelingen en Priesters

In onze samenleving zijn maar weinig mensen geïnteresseerd in geloof en het lijkt erop dat hun aantal met het jaar afneemt. Wat betekent het om kerk te zijn, missionair kerk te zijn, in een samenleving als de onze?

Kan dat, vrolijk en moedig geloven en kerk-zijn als je niet veel verwachtingen hoeft te hebben van kerkgroei of grote invloed op de samenleving? Natuurlijk kan dat!


Dat is de overtuiging van Stefan Paas, met wie we nadenken over relevante vragen m.b.t. missionair kerk-zijn in deze tijd.

Deze avond wordt georganiseerd door de taakgroepen van ‘s-Gravenzande, Monster en Naaldwijk.

Stefan Paas is hoogleraar missiologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Theologische Universiteit Kampen. In 2015 verscheen zijn boek “Vreemdelingen en Priesters”, een boek over missionair kerk-zijn, dat veel aandacht kreeg. In 2019 werd hij gekozen tot Theoloog des Vaderlands.

Locatie: De Hoeksteen, Burg. Kampschöerstraat 25,
Monster, tel. 0174-213959