4 kerken, samen 1 gemeente

Zingen voor Israel

Zingen voor Israel

Onder het motto “Zingen voor Israël” organiseert de Stichting Christenen voor Israël te Nijkerk op dinsdag 14 november 2017 een koor- en samenzangavond in ’s-Gravenzande. 

De avond wordt evenals vorig jaar in de Noorderkerk gehouden,  Langestraat 130. Aanvang 20.00 uur, maar  vanaf 19.45 uur zal er al samenzang zijn.

Muzikale medewerking wordt verleend door het Westlands Dameskoor onder leiding van Hans de Wit, door “The Martin Mans Formation” en door Vocalgroup “ Voice”  dat eveneens onder leiding staat van Martin Mans. 

Naast koorzang zal er veel samenzang zijn. Jantine Kalkman bespeelt hierbij de trompet. De avond wordt geopend door ds. A. C. Verweij. Ds. Kees van Velzen zal een meditatie houden.

Iedereen is hartelijk welkom. De toegang is vrij, wel zal er een collecte worden gehouden voor de overlevenden van  de Holocaust.  Er is gelegenheid om producten uit Israël te kopen en er zal een (kleine) boekentafel zijn.   

Meer informatie over deze avond vindt u via de volgende link:

https://christenenvoorisrael.nl/agenda/zingen-israel-s-gravezande/