4 kerken, samen 1 gemeente

Zingen voor Israël

Zingen voor Israël

De Stichting Christenen voor Israël te Nijkerk is uitgenodigd om in de pas gerestaureerde Kerk “De Hoeksteen” van de Protestantse Gemeente in Monster, Burg. Kampschöerstraat 25, een koor- en samenzangavond te houden.

De avond wordt gehouden onder het motto “Zingen voor Israël”. Twee koren zullen hun medewerking verlenen t.w. Oecumenisch koor “Together” uit Hoek van Holland onder leiding van Peter Dingemanse en het Katwijks Jong Mannenkoor “Sjir El Shaddaï onder leiding van André Hobo. Arjan Wouters zal het laatstgenoemde koor op piano begeleiden. Naast koorzang zal er ook veel samenzang zijn. Jan van Westenbrugge  bespeelt hierbij het orgel en Nicolien van Deursen- van der Wel de dwarsfluit. Ook zal er een korte meditatie gehouden worden door ds. J. de Vreugd. Iedereen is van harte welkom. De toegang is vrij, wel zal er een collecte gehouden worden voor Holocaustoverlevenden in de Oekraïne.

Er is gelegenheid om producten uit Israël te kopen en er zal een (kleine) boekentafel zijn.