NoorderBrug

4 kerken, samen 1 gemeente

Gebedsgroep Nehemia

Gebedsgroep Nehemia

In mei 2009 kreeg de gebedsgroep die al jaren bijeenkwam in de Zuiderkerk een naam: Nehemia. De naam betekent ’De Here troost’. Nehemia was een man van gebed en een strijder voor God. Hij bouwde de muren van Jeruzalem weer op. De stad door God zelf uitverkoren om er te wonen.

Na de verkoop van de Zuiderkerk starten we ‘opnieuw’ in één van de zalen van de Noorderkerk.

Als gebedsgroep mogen we een beschermende muur van gebed bouwen om de gemeente, en er tegelijkertijd midden in staan.

Een gemeente door de Here zelf gebouwd met levende stenen, waarvan Christus de hoeksteen is.

Het schilderij dat u boven ziet is door Corrie vd Hout gemaakt. Het kreeg van haar de naam: ‘Nehemia, Oude Testament en Nieuwe Testament’.

Zij gaf er de volgende uitleg bij: De linkerkant van het schilderij beeld het Oude Testament uit. Het is donker (ongehoorzaamheid van de Israëlieten), kapotte stadsmuren. En toch branden de lichtjes van de Menorah in de tempel voortdurend. In het midden een wit kruis: Jezus de levende hoeksteen waar je op kunt bouwen. Boven het kruis een lichtblauwe kleur. Er gaat iets gebeuren…opleving. De rechterkant van het schilderij beeld het Nieuwe Testament uit. We zien de klaagmuur van Jeruzalem met de gebedsbriefjes tussen de stenen. Boven langs de muren het vuur van de Pinkstergeest. Van het Oude Testament op weg naar het Nieuwe Testament: Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Er is een toekomst: Een nieuw Jeruzalem.

Wilt u met ons mee bidden dan bent u welkom in de oneven weken op dinsdagavond van 19.45 uur tot 21.00 uur.