Hervormde wijkgemeente Dorpskerk/Nieuwe Kerk

Betrokken, Open, Gedegen, Onderweg

Jeugdwerk Dorpskerk/Nieuwe Kerk

Het jeugdwerk wordt binnen onze wijkgemeente gecoördineerd door twee jeugdouderlingen, Linda van der Meer (lmvdmeer@hotmail.com) en Marja Zuijderwijk (mzuijderwijk@gmail.com).

De meeste activiteiten worden gemeente breed aangeboden vanuit de jeugdraad, zie elders op de website onder het kopje jeugd.

Vanuit onze wijk hebben wij de volgende gespreksgroepen voor de jeugd:

12-plus groep

Ben je overgestapt van de kindernevendienst naar de Jeugdkerk en de ‘gewone’ kerk? En ben je tussen de 12 en 14 jaar? Dan ben je welkom op de 12-plus groep! Deze wordt om de week gehouden op zondagavond. We praten met elkaar over het geloof en het dagelijks leven, aan de hand van de methode “Follow Up”. Ds. de Kwaadsteniet en Ds. Verweij geven leiding aan deze groep.

We zijn inmiddels gestart, maar je kan je nog altijd aansluiten! De avonden zijn om de week van 19.00 tot 19.45 in de Dorpskerk. Wanneer de volgende avond is kan je vinden in de Nieuwsbrief en Samen.

Voor meer informatie/opgave, mail naar Ds. de Kwaadsteniet of Ds. Verweij.

15-plus groep

Voor jongeren van 15 tot en met 17 jaar is er de 15-plus groep. We bespreken eigentijdse thema’s die aansluiten bij jullie belevingswereld. En we gaan in gesprek over de inhoud van het christelijk geloof, en wat het geloof voor jullie betekent, aan de hand van de methode “Follow Up”.

De gespreksgroep wordt om de week gehouden op zondagavond. We zijn inmiddels gestart, maar je kan je nog altijd aansluiten! De avonden zijn om de week van 19.00 tot 19.45 in de Dorpskerk. Wanneer de volgende avond is kan je vinden in de Nieuwsbrief en Samen.

Voor meer informatie/opgave, mail naar Monique van der Meer.

18-plus groep

Er wordt nog gekeken naar een invulling van deze groep.


Belijdenis catechisatie

In januari 2018 wordt er weer een groep opgestart. Ook hiervoor verwijzen wij jullie naar beide dominees.