Algemene Kerkenraad, Predikantenteam en Raad van Kerken

Algemene Kerkenraad, predikantenteam en Raad van Kerken

Jeugdwerker Nieuwe Rank

Jeugdwerker Nieuwe Rank


De Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande is voor de wijkgemeente De Nieuwe Rank op zoek naar een ondernemende en enthousiaste

 

JEUGDWERKER  (14 uur per week)

 

De Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande is ontstaan door de eenwording van de voorheen Hervormde, Gereformeerde en Vrijzinnige Gemeenten en het pioniersinitiatief De Nieuwe Rank. De wens om voortaan nog meer dan voorheen samen op te trekken heeft de diverse gemeenten tot elkaar gebracht.

Wijkgemeente De Nieuwe Rank

De Nieuwe Rank ontstond 10 jaar geleden als pioniersplek en heeft zich ontwikkeld tot een  evangelische wijkgemeente voor jong en oud, die mensen wil helpen om te groeien in het geloof in Jezus Christus. De gemeente telt op dit moment 569 leden waarvan er 180 jonger zijn dan 21 jaar. Jeugd- en jongerenwerk is een belangrijk speerpunt en daarom willen we samen met een professionele jeugdwerker bouwen aan een aansprekend jeugd- en jongerenwerk.
(meer informatie via: https://www.pgsgravenzande.nl/de-nieuwe-rank-54)

Jeugdwerk

Het is ons verlangen dat de jeugd Jezus Christus persoonlijk leert kennen en een levende relatie met Hem ontwikkelt. We willen ze helpen te groeien in hun geloof en bij het toe passen daarvan in het leven van iedere dag. Daarbij willen we aansluiten bij hun belevingswereld en emotionele ontwikkeling. De opzet van onze jeugdwerk is relatiegericht. Dat wil zeggen dat jeugdwerkers bouwen aan een relatie met de jeugd en aan relaties van de jeugd onderling.

Voor de ondersteuning van het jeugdwerk zoeken we een jeugdwerker. De taak van deze jeugdwerker is primair gericht op het toerusten van de vrijwilligers in het jeugdwerk (± 50) en het ontwikkelen van visie voor het jeugdwerk. Daarnaast wordt er samen met de jeugdwerker uit de andere wijkgemeenten een visie ontwikkeld voor gezamenlijke jeugdwerkactiviteiten.

Werkzaamheden

 • Het ondersteunen en toerusten van vrijwillige jeugdwerkers in eigen geloofsgroei en discipelschap.
 • Het ondersteunen van vrijwillige jeugdwerkers bij het ontwikkelen en organiseren van jeugdwerkprogramma’s.
 • Bijdragen in het ontwikkelen van visie op:
 • diaconale en missionaire aspecten in het jeugdwerk.
 • gezamenlijke jeugdwerkactiviteiten waarmee de verbinding met de andere wijken versterkt wordt.

Profiel

Als jeugdwerker ben je iemand die:

 • een actief en levend geloofs- en gebedsleven heeft vanuit een persoonlijke relatie met onze Vader God, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest;
 • de visie en de kernwaarden van De Nieuwe Rank onderschrijft en uitdraagt;
 • kennis heeft van jeugdcultuur en leefwereld van jongeren;
 • de belevingswereld van de jeugd verstaat, kansen en uitdagingen in jongerencultuur en kerk signaleert en met het team van jeugdwerkers daar op in weet te spelen;
 • een aansprekend voorbeeld is voor jeugd, jongeren en jongvolwassenen; 
 • integer, betrouwbaar, geestelijk volwassen en stabiel is en zelfstandig kan functioneren;
 • betrokken is bij de gemeente door o.a. het regelmatig bezoeken van de zondagse vieringen;
 • beschikbaar is voor werkuren die voor een belangrijk deel in het weekend en in de avonden zullen vallen.

Functie-eisen

 • Relevante opleiding en/of werkervaring in het jeugdwerk;
 • Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je hebt het verlangen om kinderen en jongeren enthousiast te maken voor Jezus Christus;
 • Je hebt een HBO werk en denkniveau;
 • Je bent een enthousiaste en stimulerende persoonlijkheid;
 • Je bent flexibel en hebt relativeringsvermogen;
 • Je bent in staat om mensen te coachen en te ‘verbinden';  
 • Je bent bereid om ’s avonds en in het weekend te werken;
 • Goed kan samenwerken met vrijwilligers en professionals van de PGG.

Wij bieden

Je komt in dienst van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande en krijgt een tijdelijk arbeidscontract voor:

 • 14 uur per week, daarbinnen vallen ook eventueel de uren voor werkbegeleiding en deskundigheidsbevordering
 • De aanstelling is voor de periode van één jaar met de intentie om dit te verlengen.
 • Je ontvangt begeleiding en toerusting vanuit Jeugdwerk.info.
 • Een salaris in schaal 8 conform de landelijke regeling kerkelijk medewerkers.

Tijdens de werving en selectie procedure worden we bijgestaan door Jeugdwerk.info. Jeugdwerk.info heeft ruime ervaring in het aanstellen, begeleiden en coachen van jeugdwerkers.

Verklaring Omtrent Gedrag

De Protestantse Gemeente ‘s-Gravenzande vindt veiligheid in het jeugdwerk van groot belang. Daarom is voor de aanstelling als jeugdwerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) noodzakelijk.

Informatie

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Martin de Groot,
jeugdwerkadviseur van Jeugdwerk.info, telefoonnummer: 0183 - 201085 of e-mail: martin@martindegroot.eu.

Voor vragen over de gemeente en het jeugdwerk aldaar kun je contact opnemen met jeugdouderling Peter van der Sar, telefoonnummer 06 - 53805837, e-mail jeugdenjongerenwerk@denieuwerank.nl.

Als je meer wilt weten over de wijkgemeente De Nieuwe Rank, neem dan contact op met scriba Arjan Vermeer, telefoonnummer 06-21814083, e-mail secretariaat@denieuwerank.nl.

Reageren

Als je belangstelling hebt voor deze uitdagende functie, dan vragen wij je CV met motivatie te sturen naar jeugdwerkadviseur Martin de Groot, e-mail martin@martindegroot.eu.
We ontvangen je sollicitatie graag voor31 mei 2019. Na gebleken geschiktheid kan je voor een sollicitatiegesprek worden uitgenodigd.