Algemene Kerkenraad, Predikantenteam en Raad van Kerken

Algemene Kerkenraad, Predikantenteam en Raad van Kerken

Jeugdwerker NoorderBrug - Dorpskerk

Jeugdwerker NoorderBrug - Dorpskerk

De Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande is voor de wijkgemeenten NoorderBrug en Dorpskerk/Nieuwe Kerk op zoek naar een ondernemende en enthousiaste

JEUGDWERKER  (14 uur per week)

 

De Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande is ontstaan door de eenwording van de voorheen Hervormde, Gereformeerde en Vrijzinnige Gemeenten en het pioniersinitiatief De Nieuwe Rank. De wens om voortaan nog meer dan voorheen samen op te trekken heeft de diverse gemeenten tot elkaar gebracht.

Protestantse wijkgemeente NoorderBrug

Onze wijkgemeente heeft een open en veelkleurig karakter. De veelkleurigheid definieert  onze wens, waarbij wij open staan voor mensen van nu en de vragen waar mensen vandaag de dag mee leven.

Binnen de wijkgemeente bieden wij ruimte voor eigenheid en verscheidenheid, binnen een sfeer waar jong en oud zich thuis voelt.
(meer informatie via: https://www.pgsgravenzande.nl/missie-en-visie-83)

Hervormde wijkgemeente Dorpskerk

We zijn een open en warme geloofsgemeenschap waar jong en oud zich thuis kan voelen en waar ruimte is voor ieders beleving en inbreng. We zijn een confessioneel-hervormde gemeente die gaat in het spoor van onze Heiland, Jezus Christus. In zijn Geest zoeken we naar samenwerking met geloofsgemeenschappen binnen de protestantse gemeente als met geloofsgemeenschappen daarbuiten. Goede contacten met anderen in ons dorp, betekenen veel voor ons.
(meer informatie via: https://www.pgsgravenzande.nl/geloofsbrief-62)

Jeugdwerk

Binnen onze wijkgemeenten richten wij ons op het metterdaad actief zijn in de gemeente en de wereld, maar ook op het aangaan en verdiepen van de relatie van jeugd met Vader, Zoon en Heilige Geest. 

Voor de jeugd zijn er zowel activiteiten die binnen de wijkgemeenten worden georganiseerd als activiteiten die gezamenlijk worden georganiseerd. Naar aanleiding van een recente bezinning op het jeugdwerk, wordt gewerkt aan een nieuwe structuur voor het jeugdwerk. Daarbij worden de activiteiten op het gebied van leren en vieren met de jeugd binnen de wijken verankerd. Op het gebied van dienen en ontmoeten worden meer gezamenlijke activiteiten georganiseerd.
Om dit proces te begeleiden en om de vrijwilligers in het jeugdwerk te inspireren en toe te rusten, zoeken wij een jeugdwerker.

Tijdens de werving en selectie procedure worden we bijgestaan door Jeugdwerk.info. Jeugdwerk.info heeft ruime ervaring in het aanstellen, begeleiden en coachen van jeugdwerkers.

Werkzaamheden

 • Ondersteunen en inspireren van predikanten en jeugdleiders
 • Mede organiseren van (bovenwijks) tienerwerk
 • Jeugddiaconaat ontwikkelen
 • Mee ontwikkelen van vernieuwende vieringen
 • Beleid voor dit jeugdwerk maken en mede uitvoeren.

Profiel

Als jeugdwerker ben je iemand die:

 • een gedreven, motiverende en enthousiasmerende werkhouding heeft.
 • in staat is om creatieve werkvormen en werkwijzen te vinden en toe te passen.
 • open staat voor een grote diversiteit in geloofsbeleving
 • dienstverlenend is: je bent gericht op het belang van de ander.
 • aanspreekbaar is als voorbeeldfiguur voor de kinderen en jongeren.
 • een christelijke levensovertuiging heeft
 • ondernemend en in staat is tot het ontwikkelen van eigen initiatief bij anderen.

Functie-eisen

 • HBO werk- en denkniveau
 • communicatief vaardig, zowel in spreken als op schrift.
 • begrip en inlevingsvermogen voor de leef- en belevingswereld van kinderen en jongeren.
 • in staat om zelfstandig toerustingsprogramma’s te bedenken en uit te voeren.
 • relevante werkervaring in het kerkelijk jeugdwerk, beroepsmatig of als vrijwilliger.
 • beleid kunnen formuleren en zelfstandig kunnen uitvoeren.
 • bereidt om ook ’s avonds en soms in het weekend te werken.
 • Goed kan samenwerken met vrijwilligers en professionals van de PGG.

Wij bieden

Je komt in dienst van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande en krijgt een tijdelijk arbeidscontract voor:

 • 14 uur per week, daarbinnen vallen ook uren voor werkbegeleiding en deskundigheidsbevordering
 • De aanstelling is voor de periode van één jaar met de intentie om dit te verlengen.
 • Je ontvangt begeleiding en toerusting vanuit Jeugdwerk.info.
 • Een salaris in schaal 8 conform de landelijke regeling kerkelijk medewerkers.

Verklaring Omtrent Gedrag

De Protestantse Gemeente ‘s-Gravenzande vindt veiligheid in het jeugdwerk van groot belang. Daarom is voor de aanstelling als jeugdwerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) noodzakelijk.

Informatie

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Martin de Groot,
jeugdwerkadviseur van Jeugdwerk.info, telefoonnummer: 0183-20 10 85 of e-mail: martin@martindegroot.eu

Voor vragen over de gemeente en het jeugdwerk aldaar kun je contact opnemen met
de voorzitter van de algemene jeugdraad, Dirk Prins, voorzitter.algemenejeugdraad@pgsgravenzande.nl.

Als je meer wilt weten over de wijkgemeente NoorderBrug, neem dan contact op met jeugdouderling Ronald Leloux, rh.leloux@gmail.com.

Voor meer informatie over de wijkgemeente Dorpskerk kun je contact opnemen met Linda van der Meer, lmvdmeer@hotmail.com.

Reageren

Als je belangstelling hebt voor deze uitdagende functie, dan vragen wij je CV met motivatie te sturen naar jeugdwerkadviseur Martin de Groot, e-mail martine@martindegroot.eu.
We ontvangen je sollicitatie graag voor 31 januari 2020.
Na gebleken geschiktheid kan je voor een sollicitatiegesprek worden uitgenodigd.