Algemene Kerkenraad, Predikantenteam en Raad van Kerken

Algemene Kerkenraad, predikantenteam en Raad van Kerken

Jeugdwerker NoorderBrug - Dorpskerk/NieuweKerk

Jeugdwerker NoorderBrug - Dorpskerk/NieuweKerkDe Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande is voor de wijkgemeenten NoorderBrug en Dorpskerk/Nieuwe Kerk op zoek naar een ondernemende en enthousiaste


JEUGDWERKER

(14 uur per week)Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande

De Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande is ontstaan door de eenwording van de voorheen Hervormde, Gereformeerde en Vrijzinnige Gemeenten en het pioniersinitiatief De Nieuwe Rank. De wens om voortaan nog meer dan voorheen samen op te trekken heeft de diverse gemeenten tot elkaar gebracht en dat heeft in november 2016 tot eenwording geleid.

Protestantse wijkgemeente NoorderBrug

Wijkgemeente NoorderBrug, onderdeel van de Protestantse Gemeente in ’s-Gravenzande, wordt gekenmerkt door haar veelkleurigheid. Deze veelkleurigheid heeft haar oorsprong in de geschiedenis, maar definieert tegelijkertijd ook onze wens voor nu en de toekomst.
Binnen de wijkgemeente willen wij ruimte bieden voor eigenheid en verscheidenheid, binnen een sfeer waar jong en oud zich thuis voelt.
(meer informatie via: https://www.pgsgravenzande.nl/missie-en-visie-83)

Hervormde wijkgemeente Dorpskerk / Nieuwe Kerk

Te midden van anderen willen we een open en warme geloofsgemeenschap zijn. Een geloofsgemeenschap waar jong en oud zich thuis kan voelen en waar ruimte is voor ieders beleving en inbreng. Een confessioneel-hervormde gemeente die gaat in het spoor van onze Heiland, Jezus Christus.
In zijn Geest zoeken we naar samenwerking, zowel met geloofsgemeenschappen binnen de protestantse gemeente als met geloofsgemeenschappen daarbuiten. Goede contacten met anderen in ons dorp, in de meest brede zin van het woord, betekenen veel voor ons.
(meer informatie via: https://www.pgsgravenzande.nl/geloofsbrief-62)

Jeugdwerk

Binnen onze wijkgemeenten brengen wij het geloof bij de jeugd  door ontmoeting en het gezamenlijk vieren van ons geloof.  Hierbij richten wij ons op het metterdaad actief zijn in de gemeente en de wereld, maar ook op het aangaan en verdiepen van de relatie van jeugd met Vader, Zoon en Heilige Geest.

Voor het jeugdwerk in onze wijkgemeenten zoeken we een jeugdwerker. De taak van deze jeugdwerker is gericht op het continueren en uitbouwen van het jeugdwerk.
Tijdens de werving en selectie procedure worden we bijgestaan door Jeugdwerk.info. Jeugdwerk.info heeft ruime ervaring in het aanstellen, begeleiden en coachen van jeugdwerkers.

Werkzaamheden

 • Ondersteunen en inspireren van predikanten en jeugdleiders voor alle jeugdgroepen
 • Mede organiseren van het (bovenwijkse) tienerwerk
 • Jeugddiaconaat ontwikkelen door acties te organiseren en bewustwording te stimuleren
 • Coördineren van het jeugdwerk in wijkgemeenten én bovenwijks.
 • Meedenken in vernieuwende vieringen
 • Beleid voor dit jeugdwerk maken en mede uitvoeren.

Profiel

Als jeugdwerker ben je iemand die:

 • een gedreven, motiverende en enthousiasmerende werkhouding heeft.
 • creatief in andere werkvormen is.
 • in staat is om creatieve werkvormen en werkwijzen te vinden en toe te passen.
 • open staat voor een grote diversiteit in geloofsbeleving bij jong en oud.
 • dienstverlenend is: je bent gericht op het belang van de ander.
 • aanspreekbaar is als voorbeeldfiguur voor de kinderen en jongeren.
 • een christelijke levensovertuiging heeft en betrokken is bij een kerkgemeenschap van de Protestantse Kerk in Nederland.
 • ondernemend en in staat is tot het ontwikkelen van eigen initiatief bij anderen.

Kortom: ben jij die enthousiaste, talentvolle en gastvrije jeugdwerker? We horen graag van je!

Functie-eisen

 • bij voorkeur woonachtig in Zuid-Holland.
 • HBO werk- en denkniveau
 • communicatief vaardig, zowel in spreken als op schrift.
 • begrip en inlevingsvermogen voor de leef- en belevingswereld van kinderen en jongeren.
 • in staat om zelfstandig toerustingsprogramma’s te bedenken en uit te voeren.
 • relevante werkervaring in het kerkelijk jeugdwerk, beroepsmatig of als vrijwilliger.
 • beleid kunnen formuleren en zelfstandig kunnen uitvoeren.
 • vrijwilligers kunnen stimuleren en aansturen.
 • bereidt om ook ’s avonds en soms in het weekend te werken.
 • goed kan samenwerken met een collega jeugdwerker.

Wij bieden

Je komt in dienst van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande en krijgt een tijdelijk arbeidscontract voor:

 • 14 uur per week, daarbinnen vallen ook eventueel de uren voor werkbegeleiding en deskundigheidsbevordering
 • De aanstelling is voor de periode van één jaar met de intentie om dit te verlengen.
 • Je ontvangt begeleiding en toerusting vanuit Jeugdwerk.info.
 • Een salaris in schaal 8 conform de landelijke regeling kerkelijk medewerkers.

Verklaring Omtrent Gedrag

De Protestantse Gemeente ‘s-Gravenzande vindt veiligheid in het jeugdwerk van groot belang. Daarom is voor de aanstelling als jeugdwerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) noodzakelijk.

Informatie

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Martin de Groot,
jeugdwerkadviseur van Jeugdwerk.info, telefoonnummer: 0183-20 10 85 of e-mail: martin@martindegroot.eu

Voor vragen over de gemeente en het jeugdwerk aldaar kun je contact opnemen met jeugdouderling Ronald Leloux, telefoonnummer 0174 - 88 55 68, e-mail rh.leloux@gmail.com

Als je meer wilt weten over de wijkgemeente NoorderBrug, neem dan contact op met scriba Vincent van Dijk, telefoonnummer 06-34669111, e-mail NoorderBrug@pgsgravenzande.nl

Meer informatie over de wijkgemeente Dorpskerk/Nieuwe Kerk kun je verkrijgen via scriba
Monique van der Meer, telefoonnummer 0174-42 10 14, E-mail vdmeer@kabelfoon.net

Reageren

Als je belangstelling hebt voor deze uitdagende functie, dan vragen wij je CV met motivatie te sturen naar scriba Vincent van Dijk, e-mail NoorderBrug@pgsgravenzande.nl
​​​​​​​We ontvangen je sollicitatie graag voor 1 maart 2019.
Na gebleken geschiktheid kan je voor een sollicitatiegesprek worden uitgenodigd.
De gewenste startdatum is 1 mei 2019.