Hervormde wijkgemeente Dorpskerk

Betrokken, Open, Gedegen, Onderweg

Kerkdienst

Hier vindt u informatie over de komende kerkdienst in de Dorpskerk.

Diensten in de Dorpskerk.

  • Zondagmorgen 20 oktober hoopt ds. A.C. Verweij voor te gaan in de dienst.’s Avonds is er een PGG zangdienst met als voorganger ds. A.L. de Kwaadsteniet.
  • Zondag 27 oktober gaat ds G.F. Smaling uit Oegstgeest voor in de morgendienst. In de avonddienst is ds. C.H. Wesdorp onze voorganger.

Goede gezegende diensten toegewenst.


Thuis Avondmaal aanvragen.

Indien u niet in de gelegenheid bent om in de kerk het Heilig Avondmaal met ons te vieren door bijzondere omstandigheden dan kunt u dit een week vóór het Avondmaal aangeven bij de scriba's: Monique v.d. Meer en Karin Valstar.

Zij geeft dit door aan de diaken die een afspraak met u maakt om na de Avondmaal dienst bij u langs te komen.

Verdiepingsdiensten in de Dorpskerk.

In het voorjaar van 2019 zijn in de Dorpskerk  4 avonddiensten besteed aan het thema: ‘De Heilige Geest’. In deze diensten is dit thema van diverse kanten belicht en uitgediept. U kunt ze nu blijvend terug luisteren via volgende link: http://www.hervormdsgravenzande.nl/Verdieping.htm .

Ook de verdiepingsdiensten die D.V. in het najaar van 2019 en 2020 op de planning staan komen op deze link te staan.