Hervormde wijkgemeente Dorpskerk/Nieuwe Kerk

Betrokken, Open, Gedegen, Onderweg

Kerkdienst

Hier vindt u informatie over de komende kerkdienst in de Dorpskerk en Nieuwe Kerk.

Diensten in de Dorpskerk.

  • Goede Vrijdag 19 april hoopt ds. A.C. Verweij voor te gaan in de avonddienst waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd en de Dankzegging wordt uitgesproken, deze dienst begint om 19.30 uur.
  • Zondag 21 april, 1e paasdag, hoopt ds. A.C. Verweij voor te gaan in de morgendienst, ‘s avonds is er een PGG-dienst waarin mevr. ds. H. Zeeman voorgaat.
  • Zondag 28 april hoopt ds. D. Verboom uit Leiden voor te gaan in de morgendienst
  • Op zondagavond 28 april wordt in de Dorpskerk de eerste Verdiepingsdienst gehouden. De organisatie is in handen van de commissie avonddiensten van de Dorpskerk.

    Op 28 april is de eerste dienst, in een serie van vier, over “de Heilige Geest”. Wie is de Heilige Geest? Wat doet de Heilige Geest? Voor velen van ons zijn de Vader en Jezus vertrouwder dan de Heilige Geest. We gaan op zoek naar antwoorden en naar verdieping. De voorganger in de eerste Verdiepingsdienst is ds. André Verweij. De dienst begint om 19.00 uur.Goede gezegende diensten toegewenst.


Diensten in de Nieuwe Kerk.

  • Zondag 21 april, eerste Paasdag, hoopt ds. A.L. de Kwaadsteniet voor te gaan in de dienst en verleent gospelkoor Reveil haar muzikale medewerking.
  • Zondag 28 april is ds. A.C. Verweij onze voorganger.

Goede gezegende diensten toegewenst.


Thuis Avondmaal aanvragen.

Indien u niet in de gelegenheid bent om in de kerk het Heilig Avondmaal met ons te vieren door bijzondere omstandigheden dan kunt u dit een week vóór het Avondmaal aangeven bij de scriba's: Monique v.d. Meer en Karin Valstar.

Zij geeft dit door aan de diaken die een afspraak met u maakt om na de Avondmaal dienst bij u langs te komen.