Hervormde wijkgemeente Dorpskerk/Nieuwe Kerk

Betrokken, Open, Gedegen, Onderweg

Kerkdienst

Hier vindt u informatie over de komende kerkdienst in de Dorpskerk en Nieuwe Kerk.

Diensten in de Dorpskerk.

 

  • Zondag 18 augustus gaat ds. A. C. Verweij voor in de morgendienst en ds. L. den Breejen uit Delft in de avonddienst.
  • Zondag 25 augustus wordt in beide diensten het Heilig Avondmaal gevierd. Ds. B. Schoone uit Poeldijk gaat voor in de morgendienst en ds. A.C. Verweij in de avonddienst waarin ook de dankzegging wordt uitgesproken.

Goede gezegende diensten toegewenst.


Diensten in de Nieuwe Kerk.

Diensten in de Nieuwe Kerk vinden plaats tot en met 8 september 2019 om 9:30 uur.
Vanaf 15 september zijn er om 10:00 uur gezamenlijke diensten in de Dorpskerk.

  • Zondag 18 augustus is er een zangdienst in de Nieuwe Kerk
  • Zondag 25 augustus vieren we het Heilig Avondmaal en gaat ds. A.C. Verweij voor in de dienst.

Goede gezegende diensten toegewenst


Thuis Avondmaal aanvragen.

Indien u niet in de gelegenheid bent om in de kerk het Heilig Avondmaal met ons te vieren door bijzondere omstandigheden dan kunt u dit een week vóór het Avondmaal aangeven bij de scriba's: Monique v.d. Meer en Karin Valstar.

Zij geeft dit door aan de diaken die een afspraak met u maakt om na de Avondmaal dienst bij u langs te komen.

Verdiepingsdiensten in de Dorpskerk.

In het voorjaar van 2019 zijn in de Dorpskerk  4 avonddiensten besteed aan het thema: ‘De Heilige Geest’. In deze diensten is dit thema van diverse kanten belicht en uitgediept. U kunt ze nu blijvend terug luisteren via volgende link: http://www.hervormdsgravenzande.nl/Verdieping.htm .

Ook de verdiepingsdiensten die D.V. in het najaar van 2019 en 2020 op de planning staan komen op deze link te staan.