Hervormde wijkgemeente Dorpskerk

Betrokken, Open, Gedegen, Onderweg

Kerkdienst

Hier vindt u informatie over de komende kerkdienst(en) in de Dorpskerk.

Diensten in de Dorpskerk.

  • Zondagmorgen 12 januari hoopt ds. A.L. de Kwaadsteniet voor te gaan in de dienst. ’s Avonds is ds. A.C. Verweij onze voorganger en wordt er muzikale medewerking verleend door het Community Gospel Choir uit Rotterdam.
  • Zondagmorgen 19 januari gaat ds. A.L. de Kwaadsteniet voor. In de avonddienst is ds. H. Zeeman onze voorganger. Het is dan Start Wereldwijde Gebedsweek.

Goede gezegende diensten toegewenst.


Thuis Avondmaal aanvragen.

Indien u niet in de gelegenheid bent om in de kerk het Heilig Avondmaal met ons te vieren door bijzondere omstandigheden dan kunt u dit een week vóór het Avondmaal aangeven bij de scriba's: Monique v.d. Meer en Karin Valstar.

Zij geeft dit door aan de diaken die een afspraak met u maakt om na de Avondmaal dienst bij u langs te komen.

Verdiepingsdiensten in de Dorpskerk.

In het voorjaar van 2019 zijn in de Dorpskerk  4 avonddiensten besteed aan het thema: ‘De Heilige Geest’. In deze diensten is dit thema van diverse kanten belicht en uitgediept. U kunt ze nu blijvend terug luisteren via volgende link: http://www.hervormdsgravenzande.nl/Verdieping.htm .

Ook de verdiepingsdiensten die D.V. in het najaar van 2019 en 2020 op de planning staan komen op deze link te staan.