NoorderBrug

Samen Loven Leren Liefhebben

Kerkdienst Noorderkerk

Kerkdienst Noorderkerk

zondag 9 december: tweede Advent

thema: We willen van A(dvent) naar Beter!

      


‘Gods richtte Zich tot Johannes.’ Zo lezen we op deze tweede Adventszondag in Luk. 3:1-6.
Advent gaat over komst, weet u nog wel?
Johannes was de wegbereider van Christus. Hij neemt ons op sleeptouw. Stap van de
oude paden af, keer je om. Begin opnieuw, laat je dopen, ontvang vergeving van zonden. Er
komt een nieuwe tijd. De tijd zonder God is voorbij, een nieuwe periode met God breekt
aan. En God zal dichterbij komen dan ooit, in Jezus Christus onze Heer. Nooit meer alleen,
maar samen met God zullen wij door het leven gaan.
Wat betekent ‘Bekering’ voor ons als Protestanten? We worden gerechtvaardigd
door geloof alleen, niet door goede werken, toch? Bekering wordt al snel geassocieerd met
moralisme: je mag dit niet, je mag dat niet. En toch spreekt Johannes de Doper over
bekering.
Het Koninkrijk van God is komende, maar je gaat er ‘anders in’ dan je bent! Moeten
we dan toch goede punten verdienen om in de hemel te kunnen komen?
Het Evangelie leert ons begrijpen dat bekering nodig is. God roept ons om een leven
te leven dat past bij het Koninkrijk van God, dat past bij het leven van de Here Jezus Christus.
Johannes roept hiertoe op.
Op deze route worden we in de Advent gelanceerd! Straks als de Messias geboren
wordt, God met ons, dan zal iedereen Gods goedheid zien. Johannes wijst op de komst van
deze schitterende nieuwe realiteit, op Jezus Christus, de Heer.

Op Hem houden wij ons oog
gericht en van Hem verwachten wij de toekomst.
ds. Henk Zeeman 

 

Advent en Kerst bij de kindernevendienst: Het thema van de adventstijd is: Geloof met me mee!

foto's: zondag 2 dec. Eerste advent