NoorderBrug

Samen Loven, Leren, Liefhebben

Leerhuis 'De Brug' wordt 'Thuis'

Leerhuis 'De Brug' wordt 'Thuis'

We zijn weer begonnen met het Leerhuis in De Brug.

De coronacrisis vraagt bijzondere maatregelen. Zeker als je tot de risicogroep behoort. Je zou wel willen dat het voorbij was en je als vanouds bij elkaar zou kunnen komen.

De praktijk en vooral ook je gevoel is weerbarstig. Vandaar dat wij voor het komende winterseizoen niet hebben gekozen voor de vertrouwde zaal in gebouw De Brug, maar een veilig vertrek in je eigen huis.
De tweede woensdagochtend in oktober, november, januari, februari en maart willen wij op afstand met hetzelfde thema geestelijk verbonden zijn.

Deze maanden ontvangt de deelnemer vooraf het raamwerk via email of post. Met dit voorbereidend werk kan ieder voor zich of met huisgenoten het thema voor die ochtend thuis uitwerken door hardop de bijbel tekst te lezen, uit volle borst het lied te zingen en het gedicht vol overgave voor te dragen.
Het openingsgebed en diverse vragen maken het raamwerk compleet.

En dit is nog niet alles! De pastorale insteek is dat de deelnemers beloven in die tweede week van de maand telefonisch contact te leggen met een of meerdere deelnemers. Gewoon om elkaar te horen. Misschien zijn er wel vragen over het raamwerk.

Ons thema voor het nieuwe seizoen is dan ook: “Vragen staat vrij”. Bij iedere samenkomst op afstand staan twee personages uit de bijbel centraal.

Op 14 oktober gaat het over de tweeling broers Jakob en Esau. Wij lezen uit de bijbel, zingen het lied en spreken het gedicht uit, waarbij de aandacht gericht is op het vraagteken. Iedereen is van harte welkom; in verbondenheid met het Woord en Lied.

Neem deze uitnodiging aan en doe met ons mee. Voor meer informatie en aanmelding telefoonnummer 06-20851468 of  email: walingvanstraalen@caiway.nl.

Coördinatie: Waling van Straalen.