Vorming en Toerusting programma 2022-2023

Vorming en Toerusting

Leven en laten leven

Leven en laten leven

Ecologie en de Joodse traditie

ds. Hans Meijer

Op vier avonden verdiepen we ons in de Joodse benadering van ecologische thema’s. Die blijkt van universele betekenis te zijn. We denken en spreken met elkaar over natuurbehoud en -beheer vanuit de zorg over desastreus lijkende klimatologische veranderingen.

 

 

De volgende thema’s komen achtereenvolgens aan bod:

  1. Mens en natuur, mens in de schepping
  2. Het land en zijn vruchten
  3. Zorg voor de natuur, behoud van de schepping
  4. Vleesconsumptie en vegetarisme

Basis voor deze cursus is het boek van dr. Marcus van Loopik (1950), judaïcus en grafisch kunstenaar, ‘Leven en laten leven - Ecologie en de Joodse traditie’ (Zaandam 2020). Je hoeft het boek niet zelf aan te schaffen.

Opgave vooraf is noodzakelijk met het oog op de organisatie en het toe te zenden materiaal. Opgeven kan bij ds. Hans Meijer via e-mail: dshansmeijer@pgsgravenzande.nl

donderdagen 6 en 20 oktober, 10 en 24 november 2022

Noorderkerk, Langestraat 130, 20.00 uur