Uniekerk

Vrijzinnig? Eigentijds en praktisch geloven!

Liberaal Christendom

Liberaal Christendom

Boekbespreking : Liberaal Christendom , over vrijzinnigheid 

 

Het boek Liberaal christendom, ervaren, doen, denken verscheen in 2016. Het is een heel aantal malen herdrukt, er werden boeiende lezingen gehouden en leerhuizen gestart. Nu dus ook in ‘s-Gravenzande

Wie zich nu eens echt wil verdiepen in het Vrijzinnig Geloof is welkom om na een inleiding waarin ongeveer 2-3 hoofdstukjes per keer (ongeveer 40 pagina’s), worden besproken, met elkaar te spreken over de thema’s en hoe je daar zelf tegen aankijkt.

Er kunnen ongeveer 8 mensen aan deel nemen. 

Waar we dat doen wordt afgestemd met de deelnemers, het liefst in een thuissituatie.

Data: 18 oktober, 15 november, 17 januari, 21 februari en 21 maart

U kunt zich aanmelden bij Ds. Martine Wassenaar, email domineeuniekerk@gmail.com

En telefonisch 0649704995.