Bazars

Bazaars in 's-Gravenzande

Nieuws

Nieuws

BAZAR DE BRUG 2019

Ook dit jaar is er voor gekozen om de Bazar te houden in zalencentrum De Brug, deze vindt plaats op donderdag 31 oktober, vrijdag 1 en zaterdag 2 november 2019. De belronde voor de grote verloting staat zoals elk jaar gepland in de maand mei waarbij opnieuw leuke en mooie prijzen  zijn te winnen.

Al diverse jaren is de opbrengst bestemd voor de Dorpskerk , door deze opbrengst is er nu een totale metamorfose ondergaan aan de zalen en de keuken van de kerk. Wij  gaan hierdoor de mogelijkheid  onderzoeken of de Bazar te organiseren is in de Dorpskerk. Dit betekent dat er van diverse activiteiten afscheid moet worden genomen, een nieuwe indeling moet worden gemaakt en waarbij de opbrengst gewaarborgd blijft. Wij als Bazar commissie zijn van mening hiervoor voldoende tijd te moeten nemen om tot een goed besluit te komen, u moet hierbij ook denken aan de vergunningen,  de catering en de toepassingen van de zalen die het mogelijk moeten  maken om hier een Bazar te kunnen houden.  

Uw bijdrage aan de Bazar is en blijft van onschatbare waarde voor het onderhoud van de kerk, waarvoor onze oprechte dank.                                                                                                                              

En uiteraard het vriendelijke verzoek aan onze medewerkers / vrijwilligers  om ons ook dit jaar te helpen om van de Bazar opnieuw een succes te maken. 

Wij vertrouwen erop u met deze informatie voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens de commissie van Bazar De Brug, Marius Berkel  voorzitter.