Algemene Kerkenraad, Predikantenteam en Raad van Kerken

Algemene Kerkenraad, predikantenteam en Raad van Kerken

Nieuws AK 11 december 2017

De Algemene Kerkenraad kwam de laatste tijd twee maal, kort na elkaar (27 november en 11 december), bijeen in vergadering. Deze beide vergaderingen hadden een bijzonder karakter. Beide vergaderingen stonden in het teken van één jaar Protestantse Gemeente 's-Gravenzande.

Op 27 november een evaluatie van de Algemene Kerkenraad, onder leiding van ds. J. van Dijk. Op 11 december zou wederom worden geëvalueerd, maar nu tussen Algemene Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters. Echter, "code Rood" gooide roet in het eten; het was niet verantwoord om ds. van Dijk uit Zeist hiervoor naar 's-Gravenzande te laten rijden, dus dit wordt nu verplaatst naar januari 2018.

Wel is met de CvK de begroting voor 2018 doorgenomen en goedgekeurd.

Ook is er gezamenlijk nog gesproken over de aanpassing van de Noorderkerk met de daarbij behorende kostenopstelling. Een duidelijk verhaal met weinig vraagtekens. Een behoorlijke gift, acties, een legaat en een deel van de bazar zijn elementen, welke een groot deel van de kosten zullen dragen.

Ook de begroting Diaconie is door de AK doorgenomen en deze is, voorzien van enkele opmerkingen, ook goedgekeurd.

Tijdens de onderlinge evaluatie van de AK kwamen wel wat verbeterpuntjes naar voren.

We zijn nu één jaar bezig met elkaar, allemaal als afgevaardigden vanuit vier verschillende wijkgemeenten. Het is niet altijd eenvoudig om als wijkafgevaardigde ineens "PGG-breed" te moeten denken. Soms gaan we daarin weleens te snel, blijkt uit de discussie. De terugkoppeling naar de wijken moet ook helder zijn. Goede onderlinge communicatie zal meer duidelijkheid en begrip brengen, ook al vergt dat wat meer tijd. Algemeen is de vergadering wel van mening, dat de onderlinge sfeer binnen de AK goed te noemen valt; een belangrijk uitgangspunt voor de toekomst!

De volgende vergadering staat gepland voor 8 januari 2018.

namens de Algemene Kerkenraad,

Gert van Santen, scriba