Algemene Kerkenraad, Predikantenteam en Raad van Kerken

Algemene Kerkenraad, Predikantenteam en Raad van Kerken

Nieuws AK 14 oktober 2019

Tijdens de Algemene Kerkenraadsvergadering van 14 oktober jl. kwamen de volgende punten aan de orde:

PGG avonddiensten: in hun evaluatie komt de betreffende commissie tot de slotsom, dat PGG diensten niet lopen zoals gehoopt; iedere organiserende wijk trekt de eigen mensen aan, terwijl de overige wijken maar mondjesmaat vertegenwoordigd zijn. De voorheen zgn. "PGG specials" zullen in het vervolg genoemd worden naar het karakter van de dienst, dus bv. leerdienst, zangdienst, verdiepingsdienst. Voorstel van de commissie is om deze diensten voortaan in het eigen gebouw te organiseren, waarbij wel duidelijk moet worden gecommuniceerd, dat deze voor alle belangstellenden zijn, dus niet wijkgebonden. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Vertrouwenscommissie: Da. Carla Schoonenberg heeft voor haar vertrek nog een aantal reglementen en voorschriften verzameld over dit onderwerp. Deze zijn ter hand gesteld aan de overige commissie leden, die er in hun volgend overleg een PGG-handleiding van zullen vormen en dit voorleggen ter goedkeuring aan de AK.

Nieuwe Kerk: de eerste bezichtiging heeft inmiddels plaats gevonden. Op dit moment zijn er enkele serieuze belangstellenden, waarmee gesproken wordt.

Kerkbeheer is bezig met de aanschaf van camera's voor alle kerkelijke gebouwen, zodat de kerkdiensten "live" kunnen worden gevolgd; dit wordt toegelicht aan de vergadering en aansluitend gaat deze akkoord met de aanschaf hiervan.

Diaconie kan melden, dat binnenkort weer wordt gestart met een actie voor de Voedselbank; ook de kindernevendiensten en clubs worden dit jaar ingeschakeld met een eigen thema: broodbeleg. Ook zal de jeugd gevraagd worden mee te doen bij het uitdelen van de Kerstattenties. Alles in het kader om de jeugd al vroeg te betrekken bij diaconale zaken.

Binnen de jeugdraad wordt gewerkt aan een beleidsplan, waaraan ook Eline Wittekoek, de nieuwe jeugdwerker, haar bijdrage levert.

De commissie Vorming & Toerusting van de Protestantse Gemeenten Naaldwijk, Monster en 's-Gravenzande organiseren in het seizoen 2019/2020 gezamenlijk enkele bijeenkomsten. De eerste is onlangs in Monster gehouden door Stefan Paas met als onderwerp "Vreemdelingen en Priesters". Het was een leerzame avond, waarbij ook heel wat 's-Gravenzanders aanwezig waren.

De volgende Algemene Kerkenraadsvergadering staat gepland voor 18 november 2019.

namens de Algemene Kerkenraad,
​​​​​​​Gert van Santen, scriba