Algemene Kerkenraad, Predikantenteam en Raad van Kerken

Algemene Kerkenraad, predikantenteam en Raad van Kerken

Nieuws AK 19 februari 2018

Op 19 februari jl. kwam de Algemene Kerkenraad wederom bijeen in vergadering.

Tussen vertegenwoordigers vanuit de wijken en de AK heeft op 14 februari jl. een eerste gesprek plaatsgevonden met Martin de Groot, professioneel jeugdwerkadviseur. Hij heeft naar aanleiding hiervan een plan van aanpak geschreven, dat de goedkeuring van de vergadering kan wegdragen. Meerdere gesprekken zullen worden gehouden met alle wijkkerkenraden en aansluitend met de Jeugdraad. Tenslotte hoopt hij vóór de zomervakantie zijn taak af te ronden met een voorstel aan de AK.

Ook de commissie avonddiensten is voor het eerst bijeen geweest op 8 februari jl. Dit gesprek is in goede harmonie verlopen. Met elkaar zijn reeds diverse stappen uitgewerkt, welke nu worden voorgelegd aan de wijkkerkenraden.

Stichting Zalencentra Westland heeft op 29 januari jl. een presentatie gegeven aan de AK over het businessplan van de stichting. Hierop zijn enkele op/aanmerkingen ontvangen binnen de AK, welke zullen worden voorgelegd aan de stichting. Op hoofdpunten wordt het businessplan goedgekeurd door de vergadering.

Op 14 mei a.s. wordt er in de Noorderkerk gestart met de verbouwing. Ook de Dorpskerk en DNR hebben plannen ontwikkeld. Tijdens de volgende vergadering van de AK hopen we hier meer details van te kennen.

Een mooi initiatief wordt ons gemeld: de Kerstnachtdienstcommissie en de commissie Kinderkerstfeest willen verder met elkaar samenwerken en hebben besloten om beide diensten voortaan op één avond in één kerkgebouw te organiseren. De volgende AK-vergadering staat gepland voor 9 april 2018.

Namens de Algemene Kerkenraad, Gert van Santen, scriba