Algemene Kerkenraad, Predikantenteam en Raad van Kerken

Algemene Kerkenraad, Predikantenteam en Raad van Kerken

Nieuws AK 2 september 2019

Op 2 september jl. kwam de Algemene Kerkenraad weer bijeen in vergadering.

De voorzitter Gertjan Boekestein heet in het bijzonder Jan Omvlee (nieuwe voorzitter College van Kerkrentmeesters) en Bart Simonis (Diaconie) welkom tijdens deze vergadering.

Deze week is Eline Wittekoek begonnen als jeugdwerker binnen de wijken NoorderBrug en Dorpskerk/Nieuwe Kerk. Voor DNR is nog geen geschikte kandidaat gevonden. Hopelijk kunnen we op korte termijn hiervoor ook een naam noemen.

Zondag 8 september a.s. zal de laatste kerkdienst gehouden worden in de Nieuwe Kerk.  Binnen het College van Kerkrentmeesters is een klein werkgroepje samengesteld, dat zich na de sluiting zal gaan beraden op de toekomst van dit gebouw.

Op dit moment wordt er door het College van Kerkrentmeesters een inventarisatie gedaan naar de behoeften aan zaalruimte van de wijkgemeenten. Hierbij komt naar voren, dat de pieken vooral in de avonden liggen. Aan de hand van deze gegevens zal er een toekomstplan ontwikkeld worden om zo goed mogelijk te kunnen blijven voldoen aan de behoeften.

De volgende AK vergadering staat gepland voor 14 oktober 2019.     

namens de Algemene Kerkenraad,

Gert van Santen, scriba