Algemene Kerkenraad, Predikantenteam en Raad van Kerken

Algemene Kerkenraad, Predikantenteam en Raad van Kerken

Nieuws AK 30 maart


De Algemene Kerkenraadsvergadering, welke gepland stond voor 30 maart, is niet doorgegaan vanwege de corona maatregelen.

Het moderamen heeft voor de komende periode een crisisteam samengesteld met een kleinere bezetting om, zonder fysiek bijeen te komen, toch slagvaardig te kunnen blijven. Dit team heeft wekelijks, op maandagavond, een digitale bijeenkomst. Het team bestaat uit de moderamenleden, aangevuld met vertegenwoordigers uit de wijken en het ministerie van predikanten.

We mogen constateren, dat na de van overheidswege beperkende maatregelen, er binnen de PGG heel wat positieve initiatieven zijn ontwikkeld om toch samen kerk te zijn.

De online kerkdiensten zijn, mede door de onlangs vernieuwde camerasystemen, een uitkomst. Onze complimenten gaan uit naar alle voorgangers en gemeenteleden, die met elkaar, in beeld of daarbuiten, de saamhorigheid proberen vast te houden.

We hopen en bidden, dat we ons gedragen mogen weten door onze Hemelse Vader en we moed en vertrouwen mogen houden op betere tijden.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u dat kenbaar maken bij de scriba.

(mail: scriba.ak@pgsgravenzande.nl en telefoon: 06-37304972)
namens de Algemene Kerkenraad,
​​​​​​​Gert van Santen, scriba