Algemene Kerkenraad, Predikantenteam en Raad van Kerken

Algemene Kerkenraad, Predikantenteam en Raad van Kerken

Nieuws AK 6 januari 2020

Nieuws van de Algemene Kerkenraad.                                                                     

 

Op 6 januari jl. kwam de Algemene Kerkenraad voor het eerst dit jaar weer bijeen. De volgende onderwerpen kwamen hierbij aan de orde:

Een nieuw AK lid vanuit de Uniekerk, de heer Peter Boogert, wordt hartelijk welkom geheten door de voorzitter.

De voorzitter memoreert in zijn openingswoord de eerste drie volle jaren PGG; een periode waarin o.a. twee integraties met goed gevolg zijn afgesloten. We zijn toe aan een nieuw vijfjarenplan.

Voorts wenst hij Bart Simonis succes in zijn nieuwe functie als contactpersoon binnen de AK voor de PR/Communicatie commissie.

We maken kennis met de leden van de nieuw te vormen vertrouwenscommissie, bestaande uit de volgende personen: Aart Boerma-coördinator (NoorderBrug), Corine Vreugdenhil (Dorpskerk), Kees Blomaard (Uniekerk) en Hendrien Boers (DNR).

De hierbij behorende reglementen zijn door de AK goedgekeurd. De leden van de commissie worden officieel aangesteld. Het verdere traject van presentatie op website en aan de gemeente zal nader worden uitgewerkt.

De Nieuwe Kerk is verkocht onder enkele voorbehouden. De voorzitter bedankt André Prins voor zijn belangenloze inbreng bij de totstandkoming hiervan. De vergadering is dankbaar voor dit snelle en positieve resultaat.

Dineke van der Meer zal een contract worden aangeboden als kerkelijk werker voor 12 uur in DNR voor de periode van 1 jaar.

De wervingsprocedure voor jeugdwerkers heeft nog geen kandidaten opgeleverd.

Kerkbeheer kan nog melden, dat er druk getest wordt met de nieuwe camerasystemen in de gebouwen.

De Uniekerk heeft afscheid genomen van kosteres Willemien Broere; er worden positieve ontwikkelingen in het beroepingswerk gemeld.

De volgende Algemene Kerkenraadsvergadering staat gepland voor 17 februari 2020.

 

namens de Algemene Kerkenraad,

Gert van Santen, scriba