Algemene Kerkenraad, Predikantenteam en Raad van Kerken

Algemene Kerkenraad, predikantenteam en Raad van Kerken

Nieuws AK 7 januari 2019


Op 7 januari jl. kwam de Algemene Kerkenraad bijeen in vergadering.

Tijdens deze eerste vergadering in het nieuwe jaar zijn de heren Wim Pols en Theo van der Kaay aanwezig namens het Recreatiepastoraat Hoek van Holland met een presentatie en uitleg van hun werkzaamheden. Een helder verhaal waarbij veel vrijwilligers een actieve bijdrage leveren tijdens de zomermaanden. Dit werk kon in het verleden plaatsvinden middels financiële steun vanuit de Classis, die hiervoor de regionale kerken weer benaderde; echter vanwege de wijziging in het classicale stelsel is ook de bijdrage vervallen. Vandaar dat het Recreatiepastoraat nu zelf de regionale kerken bezoekt. Het CvK zal het verzoek tot een financiële bijdrage verder afwerken.

Belangrijk punt van aandacht zijn auteursrechten. Per wijkgemeente is dit op meerdere punten afwijkend. Te denken valt aan beamerpresentaties van liederen, YouTube filmpjes, foto's van het internet, etc. De werkgroep PR/Communicatie gaat inventariseren hoe dit in de wijken is georganiseerd en komt daarna met een voorstel terug bij de AK.

Een ander onderwerp wat heel discreet dient te worden voorbereid is het samenstellen van een vertrouwenscommissie. Allereerst zal er beleid worden opgesteld met een gedragscode, alvorens tot aanstelling van een dergelijke commissie te kunnen komen.

Het samengaan van de Dorpskerk met de Nieuwe Kerk is tijdens een bijeenkomst in de Nieuwe Kerk nu vastgesteld. Op 15 september 2019 zal de eerste gezamenlijke dienst plaatsvinden in de Dorpskerk.

De volgende AK-vergadering staat gepland voor 11 februari 2019.    

Namens de Algemene Kerkenraad, Gert van Santen, scriba