Algemene Kerkenraad, Predikantenteam en Raad van Kerken

Algemene Kerkenraad, predikantenteam en Raad van Kerken

Nieuws AK 9 april 2019

Het eerste deel van de avond was een presentatie door de Stichting Zalencentra Westland voor de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters.

Op verzoek was een eerste verkenning gedaan door een extern bureau naar het gebruik van beide zalencentra. Daarbij is ook het commerciële gebruik van beide gebouwen tegen het licht gehouden. Na deze presentatie is afgesproken eerst de werkelijke behoefte van alle wijken te peilen voor wat betreft het gebruik van de zalen. In kleiner verband zal deze eerste stap verder worden uitgewerkt. Dit vanwege het feit, dat wijkgemeente De Nieuwe Rank duidelijkheid wil ontwikkelen over haar huisvesting op de wat langere termijn.

Hierna gaat de Algemene Kerkenraad verder conform de eigen agenda.

De lagere scholen hebben aangegeven hun startdienst in het vervolg graag zelfstandig op een doordeweekse dag te willen vieren. De komende startdienst zal zijn op woensdag 4 september a.s.

Rond de Kerstperiode zal er een toepasselijk blad, met hierin alle PGG kerkdiensten in die periode, huis aan huis worden verspreid in 's-Gravenzande; enkele leden vanuit de Algemene Kerkenraad zullen dit verder vormgeven.

De wervingsactiviteiten voor de jeugdwerkers hebben nog geen resultaat opgeleverd. Na overleg met Martin de Groot is besloten nogmaals een advertentie hiervoor te plaatsen, samen met een wervend videobericht. Binnenkort zal afscheid worden genomen van de huidige jeugdraad. Een nieuwe, kleinere jeugdraad, zal als overkoepelende organisatie de wijk gebonden jeugdraden aansturen.

De volgende AK vergadering staat gepland voor 13 mei 2019.

namens de Algemene Kerkenraad,
Gert van Santen, scriba